FULCRUM algemene voorwaarden

Lees aandachtig onderstaande algemene voorwaarden. Deze gelden van zodra u ingeschreven bent en het vakje aangekruist hebt.

Onze postgraduaten zijn enkel toegankelijk voor deelnemers die het totale cursusgeld betaald hebben. Bij niet-tijdige betaling behoudt FULCRUM zich het recht voor om de cursusplaats door te geven aan iemand van de wachtlijst.

Tot 2 maand voor de cursusaanvang kan u schriftelijk (indien per mail: met leesbevestiging) kostenloos annuleren. Tussen 2 en 1 maand voor de startdatum bedraagt de annulatiekost de helft van de prijs van de cursus. Bij annulatie vanaf 1 maand voor aanvang tot aan de startdag wordt het volledige bedrag aangerekend.

Indien de cursus moet worden geannuleerd door overmacht of door onvoldoende inschrijvingen, zal FULCRUM het reeds gestorte bedrag volledig terugbetalen.
FULCRUM behoudt het recht om eventuele wijzigingen in de dataplanning aan te brengen.

De prijzen van de postgraduaten van FULCRUM zijn BTW inclusief.

Alle scripten en het lesmateriaal dat ontvangen wordt tijdens de postgraduaten, worden eigendom van de cursusdeelnemer. Het auteursrecht blijft echter eigendom van FULCRUM en van de docenten.

Voor alle foto’s, media-opnames, copies van de scripten, powerpoint presentaties is een toestemming nodig van FULCRUM en van de docent. Bij niet-naleving van deze regel is gerechtelijke vervolging mogelijk.

FULCRUM en zijn docenten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen bij het oefenen en toepassen van aangeleerde technieken tijdens de workshops.

FULCRUM is niet verantwoordelijk voor alle gebeurlijke ongevallen tijdens, voor en na de Postgraduaten en op weg er naar toe.

FULCRUM garandeert een naleving van de privacywet. We zorgen dat desbetreffende formulieren klaarliggen bij aanvang van de postgraduaat en vragen u deze te tekenen.